2015 DGI nyt

 

 

Link til DGI’s  nyheder januar 2015 :

2015 DGI nyt

 

DGI PETANQUE STORKØBENHAVN SPILLEKALENDER 2015

 

En ny sæson at glæde sig til

Så nærmer sig tiden, hvor vi igen skal ud på petanquebanerne. Kuglerne skal støves af eller tages ud af tasken, og måske bankes af for lidt rust. Det er også ved at være tiden hvor vi skal møde gamle petanquevenner man ikke har set det sidste halve års tid.

I 2014 afholdt vi igen 11 stafetter. Nogle af aftenerne var vi ramt af dårligt vejr, men vi nåede trods alt op på ca. 650 deltagere. Det var et lille fald i forhold til 2013, men i petanqueudvalget er vi faktisk godt tilfredse. I 2015 vil vi forsøge samme antal stafetter. Det har nu gennem mange år vist sig at være den stævneform de fleste vælger. Det er helt i tidens ånd. Man kommer hvis man får lyst uden forudgående tilmelding. Og hvis sofaen trækker mere i en, hvis vejret ser lidt truende ud – ja, så bliver man bare hjemme. Hvis det er den slags stævner mange spillere foretrækker – ja så er det naturligvis det vi arrangerer. Og det vil vi fortsat gøre.

Ved diverse landsmesterskaber opnåede vi i 2014 ikke så mange medaljer og pokaler. Det lykkede dog P96 at vinde Østfinalen for 6-mands. Tillykke til dem.

Sæson 2014 kørte næsten efter en streg – altså fuldstændigt perfekt. Vi måtte kun aflyse et af vore Storkøbenhavnsmesterskaber. Nemlig 4-mands- turneringen. Den er der altså ikke meget gang i her i Storkøbenhavn. Det er lidt interessant. I resten at Region Sjælland og i Jylland er denne turneringsform langt den mest fremherskende. Hele holdet kan nemlig være i een bil. Men afstandene her i vores område er jo heller ikke så store, så det er måske derfor. En kæmpestor tak skal lyde til Stævneudvalget for jeres store engagement og arbejde. Rie, Susanne, Ida og Moos. Jeg syntes, at I er helt fantastiske.

Vi har nu i en hel sæson været tilknyttet DGI region Sjælland, med Carsten Nielsen som vores idrætskonsulent. Samarbejdet har været præget af positiv ånd til samarbejde, og vi syntes selv, at vi har fået sendt nogle flotte “Foreningsnyt” ud til medlemsklubberne hver måned. Jeg håber, at klubberne videresender informationerne til alle medlemmerne. De er vores eneste kontakt til klubberne. Stor tak til Carsten, som en gang imellem modtager materialet til Foreningsnyt lige op til deadline, men han lykkes næsten altid at få det udsendt i passende tid. I petanqueudvalget er vi rigtig glade for samarbejdet.

Samarbejdet med Dansk Petanque Forbund blev desværre ikke til noget. DGI- og DIF-bestyrelserne valgte ikke at etablere et samarbejde i Vision 25-50-75. Det tager vi naturligvis til efterretning.

Vores økonomi ser næsten ud til at balancere. DGI ser gerne at vore aktiviteter giver overskud, og det lykkedes for 2014. I skrivende stund kender vi ikke tallene. Men vi tror på at det bliver tæt på.

Jeg vil ønske alle en stor fornøjelse på banerne i 2015. Lad os nyde de klimaskabte højere temperaturer og tage det hele med højt humør. Frem for alt skal det være hyggeligt at spille petanque.

Petanquehilsner fra Lars Friis

Overordnet ledes DGI Storkøbenhavn af formand og næstformand, godt støttet op af stævneudvalget.

Der afholdes ca. 4 udvalgsmøder om året, møderne er åbne og dem som kommer på dagen har tale- og stemmeret, altså et meget åbent demokrati.

Vi har 3 underudvalg, som består af den eller dem der har lyst. Udvalgene får en lille beskrivelse her:

Stævneudvalg:

Sætter et stævne- og turneringsprogram sammen og afholder stævner, både DGI Storkøbenhavns og Østfinaler samt landsfinaler. Vi håber at der er nogle nye, som har lyst til at være med til at lave dette spændende frivillige arbejde.

Kursusudvalg:

Uddannede petanqueinstruktører laver kurser i bl.a. regler for petanque samt underviser i spilleteknik og taktik.

Haludvalg:

Undersøger jævnligt muligheden for at få indendørs spillemuligheder. Vi arbejder intenst med Club Danmark hallen.

Foreningsposten:

DGI Storkøbenhavn Petanque udsender hver den 20. i måneden nyhedsbrev, om hvad der er sket, og hvilke stævner der er aktuelle næste måned. Din formand modtager nyhedsbrevet, og du kan kontakte DGI Midt- og Vestsjælland, hvis du ønsker at modtage det på mail.

Opdeling af petanque efter landsudvalgets nedlæggelse:

Regionerne:

Landsudvalget for petanque er pr. 1.1.2014 nedlagt. Landet er fremover delt op i 3 regioner, og vi er i region Sjælland.

De fem landsdelsformænd i Region Sjælland udgør en Regions-bestyrelse. En af de 5 udpeges som medlem af koordinations-udvalget. Fremover er det de 3 medlemmer af koordinations- udvalget som planlægger Landsmesterskaberne. De 3 regions-formænd iværksætter sammen med afholdende klub Landsdels- mesterskaberne.

HUSK, har du en god ide, så mød op – alle er velkomne.

Stævneudvalget:

Stævneudvalget er glade for igen at kunne præsentere et fyldigt program, som vi håber, I vil tage godt imod. Stævneudvalget arbejder med glæde for at afvikle stævner og turneringer på bedste måde. Vi håber, at I vil huske at melde afbud, hvis I bliver forhindret. Hvis man ikke melder afbud, koster det en lille bod, svarende til startgebyret.

Online-tilmeldingen kører bedre og bedre år for år. Der bør nu være valgmuligheder for tilmelding og betaling online eller tilmelding online og betaling på spillestedet.

6-mandsholds turneringen vil kunne ses på minidraet.dgi.dk. Der vil du også kunne se puljer, holdledere, spillesteder og spilletider.  Indrapportering af kampresultater sker på mobilresultater.dgi.dk.

I midten af folderen har vi lavet en turneringsoversigt, som du kan tage ud og hænge op. Der vil som normalt blive udsendt invitationer til hver turnering. De vil blive sendt ud med Foreningsposten.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte Stævneudvalget.

I 2015 vil vi fortsætte med at lægge små hurtige konkurrencer ind imellem at der spilles stævner. F. eks. en skudkonkurrence hvor der betales et lille beløb for deltagelse og der gives præmie til bedste. Formålet er ubetinget at tjene penge som skal bruges som tilskud til deltagerne i Landsmesterskaberne og have det sjovt samtidigt.

Stævneudvalget består af:

Susanne Ryberg, Grantofteparken 262, 2750 Ballerup

tlf. 21 94 89 73 – sry@dabbolig.dk

Rie Sørensen, Søndervigvej 106, 2720 Vanløse

tlf. 26 19 88 76 – srie106@gmail.com

Inge Heller (Moos) Emdrupvej 113.2.7, 2400 NV

tlf. 23 48 77 34 – heller.04@mail.tele.dk

Ida Oudrup, Grønnevej 249, 13, 9, 2830 Virum.

Tlf. 23 48 50 31 – ida.oudrup@mail.dk

 

Omtale af stævner:

DGIs grundtanke er, at idrætten er for alle på alle niveauer, og alle starter og slutter et stævne samtidig. Det prøver vi i stævneudvalget at leve op til, og det vil præge alle vores stævner, også selvom vi skal finde en vinder. Vi har ofte trøstepræmier til taberne. Stævnerne gennemføres ved minimum 6 tilmeldte hold.

Landsdelsmesterskab for klubhold er et endagsstævne, hvor der spilles 5 runder. Den klub der har de 4 mest vindende doubler, er vinderen og får vandrepokalen. Det er bare om at få tilmeldt mange hold, så øges chancerne altid lidt.

Der er præmier til alle puljernes 1. og 2. plads, således at der sagtens kan vindes præmier til et enkelt doublepar.

Stafetten er et sommerspil på hverdagsaftener, som vandrer rundt i de petanqueklubber, der kan rumme mange kampe på en gang. Hvis du vil prøve, møder du bare op. Der spilles 3 kampe og med 2 eller 3 spillere på hvert hold. Holdene sættes efter indskrivningen, og der sættes nye hold til alle 3 kampe. På den måde lærer du mange nye at kende, og stafetterne har ry for at være utrolig hyggelige. Der møder normalt mellem 60 og 120 spillere op pr. gang.

Alle der har vundet 3 kampe får præmie, og efter præmieoverrækkelsen trækkes lod om en præmie på deltagernummeret, blandt de tilstedeværende, der ikke har vundet 3 kampe.

Single-, double- og triplemesterskab (S.D.T) er for alle der har lyst. S.D.T. afvikles over 3 forskellige dage. Vinderne er Landsdelsmester i DGI Storkøbenhavn og har kvalificeret sig til deltagelse i Landsmesterskabet.

Det er kun muligt at kvalificere sig til finalen i en kategori, da Landsmesterskabet i S.D.T. afholdes samme dag.

Wildcard er indført til Landsmesterskabet i S.D.T. Når alle regionerne har tilmeldt hold, kan der være ledige pladser, de vil blive udbudt i få dage ca. medio august. Hold øje med Foreningsnyt eller vores DGI hjemmeside.

Landsdelsmesterskab for 4-mandshold afvikles over en dag. Der spilles runder med single/triple og double/double.

Vinderne er Landsdelsmester i DGI Storkøbenhavn og har kvalificeret sig til deltagelse i Landsmesterskab for 4-mandshold og 2. pladsen spiller Østfinale for 4-mandshold.

 

DGI SPILLEKALENDER 2015

Ugedag Dato.. Indskriv. Arrangement Sted Stævnel.
Mandag 2/3 18.00 Årsmøde Lodtr. 6-mand Rødovre
Uge 15-32 Start/Slut 6-mandsturnering
Lørdag 9/5 Petanqueskole Se Invitationen
Lørdag 11/4 9.30 Region Sjælland stæv. Club Danmark
Søndag 12/4 9.30 Triple kval Gentofte
Søndag 19/4 8.15 Landsdelsmesterskab for hold Rødovre Susanne
Mandag 1-8/6 Frankrig
Tirsdag 2/6 17.30 Stafet Skovlunde Moos/Ida
Tirsdag 9/6 17.30 Stafet Søborg Moos/Ida
Tirsdag 16/6 17.30 Stafet Gentofte Moos/Ida
Søndag 21/6 9.30 Doublekval. Søborg
Tirsdag 23/6 17.30 Stafet Ballerup Moos/Ida
Lørdag 27/6 9.30 Singlekval. Herlev
Søndag 28/6 8.30 4-mands Kval. Amager P96
Tirsdag 30/6 17.30 Stafet Amager P96 Moos/Ida
Mandag Ferielejr
Tirsdag 7/7 17.30 Stafet Rødovre Moos/Ida
Tirsdag 14/7 17.30 Stafet Ledøje Moos/Ida
Tirsdag 21/7 17.30 Stafet FIF Moos/Ida
Torsdag 23-26/7 Berlin
Tirsdag 28/7 17.30 Stafet Sporvejene Moos/Ida
Tirsdag 4/8 17.30 Stafet Hvidovre Moos/Ida
Fredag 7-9/8 Landspetanquestævne Kjellerup i DGI Midtjylland.
Tirsdag 11/8 17.30 Stafet Jonstrup Moos/Ida
Søndag 23/8 9.00 Slutspil 6-mands Rødovre+Fix
Lørdag 5-6/9 LM SDT Stor Kbh.
Lørdag 26-27/9 LM 6 mands  Eggeslevmagle i DGI Midt og Vestsjælland.
Lørdag 26/9 Østfinale 6-mands Jonstrup
Lørdag 3/10 Region Sjælland stæv. Club Danmark
Lørdag 3-4/10 LM 4 mands Lem Petanque i DGI Vestjylland
Lørdag 3/10 9.30 Østfinale 4-mands Reg. Roskilde
Lørdag 10/10 Petanqueskole Se invitationen
  • ret til ændringer forbeholdes
  • STØT DEN ARRANGERENDE KLUB VED AT KØBE DRIKKEVARER OG EVT. MAD.

 

Landsdelsmesterskab for 6-mandshold afvikles som turnering over forår og sommer. Evt. cupspil afvikles i uge 33. Spilledage foreslås af stævneudvalget, men klubberne kan altid flytte datoen ved indbyrdes aftale. Kan der ikke opnås enighed, fastsætter stævneudvalget en ny dato og spillet skal afvikles på denne dato.

Resultater fra 6-mandsturneringen indberettes via internettet på mobilresultater.dgi.dk. Der skal stadig laves kampsedler, som opbevares af holdleder/stævneleder. Disse skal fremsendes, hvis dette ønskes af stævneudvalget. Er der fejl i indrapporteringen, ringes der til vores info- mand. (oplyst på 6-mandsholdets kampseddel)

Der spilles i en A-, B- og C-række med oprykning/nedrykning mellem rækkerne. Vinderen af A-rækken er Landsdelsmester i DGI Storkøbenhavn og har kvalificeret sig til deltagelse i Landsmesterskab for 6-mandshold.

  1. pladsen i A-rækken spiller Østfinale.

En klub kan have 2 hold i henholdsvis A- og 2 hold i B-rækken. Holdene vil blive placeret i hver deres pulje.

 

Landsmesterskab i S.D.T., 4-mandshold og 6-mandshold. Der deltager 2 hold fra hver kategori i single, double og triple som afholdes samme weekend. Alle spillere kan deltage i stævner, hvor man kan kvalificere sig. I 4-mands og 6-mands deltager 1 hold.

Det koster 300 kr. at deltage. Forplejning tilkøbes.

Der må påregnes egenbetaling ved deltagelse.

 

I Østfinalen deltager de klubber øst for Storebælt, som er blevet nr. 2 til landsdelsmesterskabet for henholdsvis 4-mandshold og 6-mandshold. Østfinalen for 6-mandshold afholdes i 2015 i Storkøbenhavn i Jonstrup og for 4-mandshold i Landsdel Roskilde.

 

Landspetanquestævne afholdes 3 år i træk og 4. år er der Landsstævne i ”Store” DGI og derfor intet landspetanquestævne. Alle kan deltage i landspetanquestævnet, der afholdes over en weekend med spil og socialt samvær samt fest lørdag aften. Det kan absolut anbefales. Det plejer at være under meget hyggelige former. Afholdes i Kjellerup i DGI Midtjylland i 2015.

 

Landsstævnet afholdes i 2017 i Ålborg.

 

Hjemmesider:

DGI Storkøbenhavn:

www.dgi.dk/storkoebenhavn

Her findes vores lokale nyheder, udvalgsmøder og invitationer til stævner.

 

DGI Midt- og Vestsjælland:

http://www.dgi.dk/Forening/midtogvestsjaelland.aspx carsten.nielsen@dgi.dk er nu vores praktiske kontor.

Al henvendelse sker til Carsten Nielsen på mail eller tlf. nr. 79404660.

 

www.dgi.dk/petanque klik videre til udøver.

Nyheder på landsplan, aktuelle aktiviteter og meget mere.

 

http://butik.dgi.dk/

Her kan du bestille kursusmateriale. Hvis du skal bestille nåle (pins) er det direkte hos DGI Sydøstjyllands administration v/Pia Bæk.

 

www.mobilresultater.dgi.dk

Resultater fra 6-mandsturneringen kan følges her.

 

www.minidraet.dgi.dk

Denne hjemmeside viser spillesteder, foreninger og turneringer.

Her kan stillingen i 6-mandsturneringen også følges.

 

www.dgi.dk/forening/medlemsfordele/foreningsservice.aspx

Foreningsservice er klubbernes arbejdsredskab.

Ovenstående link er til en video om hvordan klubberne starter op med brug af foreningsservice.

 

www.spil-aps.dk eller www.petanque-kugler.dk

DGI Petanque Storkøbenhavn har lavet en aftale med Spil APS. i Rødovre. De giver køber 10 % på køb af petanquekugler og udstyr. Derudover tilgår der klubben 5 %, (kan ikke veksles til kontanter).

Klubberne får en kode, som man skal opgive ved køb.

Spil-aps, Tørringvej 3, 2610 Rødovre tlf. 70232324.

Man kan besøge butikken, men ring helst i forvejen.

 

Ny inspiration til træningen. 

Gå ind på nedenstående hjemmesider og få god inspiration:

 http://www.dgi.dk/Udover/Petanque/instruktionsvideo.aspx

http://www.dgi.dk/Traener/Petanque/taktikvideo.aspx

Det er også god træning, at komme ud og spille kampe. Derfor opfordrer vi absolut alle nye spillere, til at komme ud og deltage i alle vores stævner.

VIDSTE DU AT:

 – I DGI spiller vi altid efter fairplay regler, så selvom der er fine regelsæt, som vi kan følge, så er sund fornuft og godt humør vigtigst.

Det er god stil

 – At hjælpe nye godt på vej

– At tabe og vinde med samme sind

– At vide hvornår du skal vejlede

At Tænke Sig.

 – Det er god etik at sige til sine med- og modspillere, hvis man forlader banen for at træde af på naturens vegne.

HAR DU HØRT AT:

 Stævneudvalget søger flere frivillige hænder?

  • At vi arbejder på indendørsbaner i Klub Danmark Hallen?

 

Adresser på de i kalenderen nævnte spillesteder:

 

Ballerup:                           Ballerup Idrætsby 34, 2750 Ballerup.

                                            Klubhus: Ballerup Idrætsby 30.

 

Amager P96:                     Idrætscenter, Ugandavej 105,
2770 Kastrup Vestamager.

 Rødovre:                            Jyllingevej 128, 2610 Rødovre.

 

Skovlunde IF:                    Torvevej 37, 2740 Skovlunde.

 

FIF:                                    Frederiksberg Stadion,
Sønderjyllands Alle 6, 2000 F.

 

Ledøje:                              Ledøje Søndre Gade 7, Ledøje,
2765 Smørum.

 

Sporvejenes IF:                 Julius Andersensvej 1,  2450 Kbh. SV.

 

Jonstrup:                           Jonstrup Gl. Seminarium.
Jonstrupvangvej 150,  3500  Værløse

 

Gentofte:                            Ved Stadion 6, 2820 Gentofte.

 

Herlev:                               Elverhøjen 68, 2730 Herlev.

 

Hvidovre:                          Byvej 98, 2650 Hvidovre.

 

Søborg:                              Gladsaxevej 200, 2860 Søborg.

 Landspetanquestævne

 2015

DGI Midtjylland

Afholder Landspetanquestævne

I Kjellerup

den 7. – 9. august

 

Lad ikke kuglerne ligge til pynt – kom og nyd samværet.

 

Administrativt kontor for DGI Storkøbenhavn:

 

DGI Midt- og Vestsjælland, Oldvejen 25C. 1.

 4300 Holbæk.