Forside

BPK

Velkommen til Ballerup Petanque Klub

Datoer for klubmesterskaber 2022 :
 
 
Single:                       7. august
Double:                    18. september
Triple:                        2. oktober
 
 
 
Aktiviteter: 
 
Sommerfest:               20. august
Julefest                       26. november
    
Adrian Van Ostade

Adrian Van Ostade (1610-1685) Kuglespillere i Krohaven ca 1660. Fra Nivaagaards Malerisamling

Flere billeder under resultater/fotos

Triple 2-10-2023
Guld: Bjarne – Kirsten – Jørn
Sølv: John – Eva – Dennis
Bronze: Jean – Lis – Keld

Double 18. September 2022
Guld: Kjeld & Torben
Sølv: John & Keld
Bronze: Lisbet & Freddy

Single 7. august 2022
Guld: Jørn Thyge
Sølv: Jean Alexanian
Bronze: Johl Olsen

Sommerfest august 2021

Sommerfest august 2021

 

Maj 2018 – På de nye baner foran klubhuset

opdateret 3-10-2022