Forside

BPK

Velkommen til Ballerup Petanque Klub

Datoer for klubmesterskaber 2018 :
Single:                         12. august
Double:                       26. august
Triple:                         16. september
 Husk !
Sommerfest:              lørdag d. 25. august
Julefest:                       søndag d. 25. november
Adrian Van Ostade

Adrian Van Ostade (1610-1685) Kuglespillere i Krohaven ca 1660. Fra Nivaagaards Malerisamling

Maj 2018
Indvielse af grillen foran klubhuset.

Maj 2018 Indvielse af grillen

Maj 2018 – På de nye baner foran klubhuset

opdateret 27-8-2018