Petanque

kugle3bpk_hvid

Ny spilleregler………..

Internationale spilleregler version 2021

Fra Dansk Petanque Forbund jan. 2003
Petanque er bl.a.:
– En anderledes måde at mødes på i en venskabelig, spændende og
facinerende atmosfære
– Sporten der er fyldt med fransk charme, italiensk temperament – og dansk hygge
– Sporten hvor der på eliteniveau kræves stor koncentrationsevne og
god fysik
– Sporten hvor den glade livsnyder også kan være med
– Sporten hvor der ikke kræves den store investering for at komme i gang
– Sporten hvor du kan lære grundreglerne på kort tid

– Sporten hvor der også er plads til dig i en af landets mere end 80 organiserede klubber under Dansk Petanque Forbund


Lidt om sporten
Petanque er en gren af ‘Boule-familien’, der dækker over mange forskellige kuglespil. Spillet er ikke mere end knapt 100 år gammelt – og stammer i sin nuværende form fra Sydfrankrig. Det blev opfundet af en gammel gut i kørestol, som ikke magtede at kaste kuglerne ud på de store længder over 20 meter.I officielle turneringer og nationale- og internationale mesterskaber spilles der i dag på baner, der måler 4×15 meter, men mindre kan også ‘gøre det’. Det bedste er en grusbane eller en parksti, men hvis viljen er til stede, kan næsten alle underlag bruges, dog mere i privat regi.
Petanque er en gren af ‘Boule-familien’, der dækker over mange forskellige kuglespil. Spillet er ikke mere end knapt 100 år gammelt – og stammer i sin nuværende form fra Sydfrankrig. Det blev opfundet af en gammel gut i kørestol, som ikke magtede at kaste kuglerne ud på de store længder over 20 meter.I officielle turneringer og nationale- og internationale mesterskaber spilles der i dag på baner, der måler 4×15 meter, men mindre kan også ‘gøre det’. Det bedste er en grusbane eller en parksti, men hvis viljen er til stede, kan næsten alle underlag bruges, dog mere i privat regi.De kugler, der benyttes i dag, er fremstillet af metal og produceres på store moderne maskiner på fabrikker, der hovedsageligt ligger i hjertet af Frankrig.
Her findes også verdens eneste Boulemuseum – et besøg værd, hvor man tydeligt kan se, hvilken udvikling der har været fra de sømbeslåede trækugler, der lå i vand for ikke at revne – og til messing og stålkugler med forskellige behandlinger af overfladen. Flotte mønstre på kugler i mange forskellige vægte og diametre giver spillerne mulighed for at vælge lige den kugle, de ønsker sig til den opgave, de har valgt på et hold.Ved petanque er det sådan, at man kan være bedst til ‘indlæg’ eller ‘skydning’. En indlægger har oftest en lille kugle med stor hårdhed og relativ høj vægt – hvorimod skytten (den der skyder modstanderens kugler væk) som oftest har en kugle med stor diameter og lavere vægt. Mange spiller dog med den samme kugle i begge roller – og har det fint med det.Petanquespillet blev organiseret i Danmark ved stiftelsen af Dansk Petanque Forbund den 1. marts 1986 – og har i dag en moderne og velfungerende organisation med en række udvalg, der varetager såvel bredde- som eliteinteresser for både juniorer og seniorer.Dansk Petanque Forbund deltager i stigende grad med hold i internationale mesterskaber (NM-EM-VM m.m.) og -turneringer. Der spilles danske mesterskaber i forskellige klasser – og landets mange klubber arrangerer det meste af året rangliste- og breddeturneringer samt andre ‘kom sammen turneringer’ og træningssamlinger. På klubniveau fungerer både den sociale og den konkurrencemæssige del godt sammen.I en årrække var petanquespillet – med få undtagelser – kun en sæsonsport, men i de seneste år er der dukket velindrettede indendørs spillesteder op, hvor der gives gode muligheder for træning og socialt samvær for alle spillere, der ikke lægger kuglerne ‘i bunden af skabet’, når vinteren nærmer sig.


Hvad er forskellen på Boule og Pétanque ?
Ovenstående er nok det spørgsmål som en petanquespiller oftest får stillet, når ‘ikke spillere’ kommer forbi og bliver grebet af spillet. Næsten alle har hørt om Boule, men hvad er nu det her nye og svært udtalelige navn ‘Petanque’ for noget ?Boule (kugle på fransk) er en fællesnævner for de mange kuglespil, som dyrkes i de midteuropæriske lande. Kuglespil som alle har det til fælles, at spilleren kaster en større kugle mod en mindre målkugle. Af forskellige kuglespil kan nævnes: Jeu Provencale, Lyonnaise, Petanque og det i Italien mest udbredte Boccia.Petanque er dog langt det mest udbredte af de nævnte kuglespil, hvorfor man ofte hører spillet omtalt som Boule(s). Forskellen ligger mest i størrelsen af kuglerne og hvordan/hvor spilleren skal befinde sig, når kuglen kastes. Petanque er i den henseende lettest at lære – og kasteafstanden er kortest – og kuglerne mindst – og er selvfølgelig derfor den kuglesport, som appellerer til de fleste spillere.


10 enkle regler – Så du kan komme igang!
Petanque kan spilles på forskellige underlag, men bedst på hårdt grus. En grusbane, en grusparkeringsplads eller en parksti er meget velegnet. Spillearealet bør mindst være 2½x12 meter – men gerne som fastlagt i de internationale regler 4×15 meter.
1.
Petanque kan spilles som Single, Double eller Triple. I Single og Double har hver spiller 3 kugler, i Triple 2. Hovedmålet er at komme så tæt som muligt på den lille trækugle kaldet ‘grisen’ – med så mange kugler som muligt før modstanderens nærmeste kugle.2.
Der trækkes lod om, hvilket holdt som skal starte. Vinderholdet tegner en cirkel med en diameter på 35 – 50 cm. Alle kast i denne runde skal foregå med begge fødder inden for denne cirkel.3.
En spiller fra holdet som vandt lodtrækningen kaster nu grisen ud i en afstand af mindst 6 meter og højest 10 meter fra cirklen.4.
En spiller fra samme hold kaster den første kugle – og prøver at komme så tæt på grisen som muligt.5.
En spiller fra det modsatte hold forsøger nu enten at kaste en kugle tættere på grisen – eller at skyde den første kugle væk.6.
Det hold som ikke ligger nærmest grisen, vedbliver at kaste til de får en kugle nærmest. Herefter kommer det andet hold til.7.
Når et hold ikke har flere kugler tilbage, kaster det andet hold resten af sine kugler.8.
Når alle kugler er kastet, tæller man point. Kun et hold får point i hver runde. Det hold, som ligger nærmest grisen, får lige så mange point, som de har kugler nærmere end modstanderens nærmeste kugle.9.
Det hold som lå nærmest og vandt runden tegner en ny cirkel og starter næste runde.10.
Vinder er det hold, som først når 13 point.


Sådan kan en Pétanque-bane laves
De internationale mål (til konkurrenceformål) på en petanque-bane er 4×15 meter, men hvis det drejer sig om en ‘privat-bane’, hvor kun op til 6 spillere er igang, kan man gå ned til ca. 2½x12 meter. Er der behov for baneareal til flere kampe samtidigt, kan bredden med fordel øges til 6 meter, idet det så er muligt, at afvikle 2 kampe sideløbende, uden at de op til 12 spillere generer hinanden for meget.Banen kan – hvis nødvendigt – omkranses af en træ- eller stenkant, så kuglerne ikke hele tiden ryger for langt væk fra banen – eller er til gene for passerende. Opdel banearealet med en kraftig nylonsnor.
Når banen har sat sig i løbet af et års tid, kan dele af banearealet få et lag sten/skærver, hvilket hæver sværhedsgraden – og krav til dygtighed.
Brug illustrationen som oplæg til den ‘perfekte’ baneopbygning. Mindre kan også gøre det, men den hårde overflade er vigtig, hvis banen skal kunne holde til de mange kuglenedslag.
Men at spille er det vigtigste.
STENMEL:
DPF har tidligere anbefalet et norsk stenmelsprodukt, kaldet LYSIT. Desværre er det ofte meget svært at finde en dansk leverandør. Der findes imidlertid flere andre stenmelsprodukter, der vil kunne erstatte lysitten. Det vigtigste er evnen til hurtigt at give en hård overflade. Det anbefales at lægge et lag på ca. 2-3 cm. Men det ta’r sin tid med naturens hjælp at få en hård overflade.STABILT GRUS:
Gerne uvasket med en kornstørrelse fra 0-20 mm. Og meget gerne fra en lerholdig grusgrav. Hvis man ikke ønsker at bruge stenmael, kan stabil-grus bruges som øverste lag. Det har vist sig , at ‘genbrugs-stabil’ har en evne til hurtigere at sætte sig og blive hårdt, hvorfor det kan anbefales. Lægges i 15-20 cm. og vibreres/tromles godt.SINGLES:
Bruges til at ‘hurtigdræne’ banen. Lægges i ca. 15 cm og vibreres/tromles godt.UNDERLAG:
Afrettes til en jævn flade. Hvis den indeholder meget ler, kan man med fordel lægge drænrør for ikke at få et ‘badekar’ ved kraftig regn.